Contractar els serveis d’un interiorista?

diseño interior mataro

RC STUDIO interioristes a Mataró

La professió d’interiorista o dissenyador/a d’interiors és l’art de condicionar i decorar espais interiors de la arquitectura.

En la nostra societat habitem espais interiors de forma continuada. Espais on suceeixen, podriem dir, la majoria de les accions més rellevants de la nostra vida i aquesta professió ens ajudarà a optimitzar aquests espais de la millor forma i adequada a les necessitats de les persones que l’han d’habitar millorant així la seva qualitat de vida.

És per aquesta raó on recau la importància d’aquesta professió.

Un/a interiorista treballa en dues línies principals de treball:
Realització del projecte d’interiorisme
Coordinació-direcció d’obra i gestió d’industrials

Realització del projecte d’interiorisme

Un/a interiorista ens ajudarà a qüestionar-nos i a ordenar les prioritats de les nostres necessitats, en ajudarà en la Funció del nostre projecte. 

Un cop definida la Funció del nostre projecte en ajudarà en la Forma. Realitzarà l’estudi de les distribucions més adequades per a la la realització de la nostra activitat en aquest espai

 Al mateix temps que es treballa amb la Funció i la Forma s’estudia la part Estètica del projecte treballant materials, gammes cromàtiques, textures, il.luminació..

Tindrà en compte la utilització materials el més sostenibles possibles i l’estalvi energètic.

 El/la interiorista està titulat/da i està al corrent  tant en qüestions de normatives constructives, materials com de tendències actuals

Aquests punt és de gran importància i beneficia al client a evitar decisions no encertades i possibles problemes futurs

Coordinació-direcció d’obra i gestió d’industrials

Un/a interiorista s’encarregarà de la coordinació de tots els industrials que intervenen en l’execució del projecte així com en la direcció de l’obra, controlant que tot el projecte s’executi de forma precisa i òptima.

Igualment es realitzarà un timming d’obra que s’acordarà amb la propietat, pactant una data d’inici i final d’obra.

Tots els tràmits burocràtics i permisos d’obra necessaris per realitzar l’obra també els gestionarà el mateix inteiorista.

 Aquestes dues línes de treball proporciona uns grans beneficis al client en:

Assessorament i acompanyament en tot moment en la presa de decisions

Despreocupació en la gestió de tot el projecte

Alliberament de responsabilitats, podent dedicar el seu temps de forma plena en temes laborals, familiars i de lleure

Gaudir del seu projecte

Control de la inversió

El/la interiorista ens portarà la gestió econòmica de la inversió. El fet que prèviament s’hagi realitzat l’estudi detallat de tot el projecte rarament hi hauran desviaments o partides pressupostàries extres no previstes.

Aquest fet beneficia al client en el control de la inversió real que té prevista per a la realització del projecte.

Prèviament s’haurà consultat amb el client la inversió econòmica que vol destinar al projecte i el/la interiorista farà lo possible per ajustar-se a la demanda del client.

Aquest ajustament pot venir donat per donar solucions tècniques, constructives o aconsellant deferents tipus de materials que pot fer adaptar les partides pressupostàries a les necessitats del client.

En la nostra societat coneixem empreses de diferents sectors que treballen contínua i rigurosament amb professionals interioristes. Empreses de moda tèxtil, restauració, comunicació, marqueting, òptiques, clíniques dentals, bufets d’advocats, etc.
Totes elles busquen un valor afegit que el proporciona el treball d’un estudi d’interiorisme. Funcionalitat, estètica i qualitat.
Qualsevol empresa que vulgui destacar en el seu sector i crear una imatge de marca de qualitat, acudirà a una estudi d’interiorisme per realitzar els seus projectes

Conclusió i beneficis

Com a conclusió farem un repàs de 10 beneficis que aporta contractar els serveis d’un/a interiorista:

 1- Assessorament professional

2- Acompanyament durant tot el projecte

3- Gestió integral de l’execució del projecte

4- Estètica

5- Coneixement de materials i tendències actuals

6- Gestió econòmica

7- Control de la inversió

8- Assessorament de proveïdors i industrials qualificats

9- Timmig d’obra acotat

10- Garantia