Quins elements estan involucrats en un estudi d’interiorisme?

Un interiorisme és un procés tècnic i creatiu que inclou la planificació i el disseny d’espais interiors per crear espais que no només siguin estèticament atractius, sinó també pràctics, i que siguin capaços d’atendre les necessitats i les preferències del client. Comprenent des de la distribució de l’espai als mobles, passant per la climatització, l’acústica o l’elecció dels colors, la il·luminació i els materials.

Els interioristes es dediquen a crear i dissenyar espais interiors

Un interiorista duu a terme projectes de distribució i reforma de l’espai, oferint solucions que s’ajustin a les preferències i necessitats de cada client. S’ocupa de dissenyar i decorar ambients que reflecteixin la personalitat del client i que s’ajustin a les vostres necessitats i desitjos.

Però, per aconseguir els millors resultats i crear espais còmodes i pràctics alhora, és molt important fer un estudi previ dels gustos, els hàbits de vida i el pressupost disponible. Una tasca que requereix coneixements tècnics molt concrets i de certa experiència en aquest tipus de treballs.

Algunes de les tasques més habituals que solen desenvolupar aquests professionals són l’adaptació del projecte a les preferències i necessitats del client, la creació dels pressupostos, la sol·licitud dels materials, el control i la supervisió de totes les fases del projecte i l’elaboració de textos i documents relacionats amb aquest.

Què inclou un projecte de disseny d’interiors?

Un estudi d’interiorisme és un document on es reflecteixen tots els detalls del projecte que es durà a terme. Inclou els objectius i requisits del client, una descripció generada del projecte, l’abast del mateix i quins espais es crearan. Un document global que estableix les bases perquè el projecte es pugui desenvolupar amb èxit.

Però a més, s’hi inclouen també els plànols (planta, mobiliari, il·luminació, etc) i les imatges gràfiques de com quedarà el disseny, on es mostren la ubicació i la distribució de tots els elements, punts de llum i objectes decoratius.

També és important marcar el pressupost, desglossant totes les despeses estimades que tindran els materials, la mà d’obra, el mobiliari, els diferents elements decoratius que formin part del projecte i qualsevol altre cost extra que pugui sorgir durant el procés de reforma o construcció.

D’altra banda, també es reflecteixen els terminis d’execució, incloent-hi tant el temps que durin els treballs de reforma i construcció com els temps dedicats als dissenys preliminars i les modificacions o revisions per part del client.

A més, en alguns casos l’estudi d’interiorisme també es pot acompanyar d’un llistat de fabricants i proveïdors recomanats perquè el client pugui saber quines són les opcions disponibles, com ara els materials, els mobles o els elements decoratius.

Com es fa un estudi d’interiorisme?

Un estudi d’interiorisme busca crear espais coherents i equilibrats que s’adaptin a les preferències de cada client i que s’ajustin a les funcions necessàries, de manera que, a més de ser còmodes, en reflecteixin la personalitat. Una tasca essencial per aprofitar al màxim les diferents opcions que ens ofereix l’espai i crear espais agradables i segurs.

-El primer pas és dur a terme una anàlisi minuciosa de l’espai que es vol transformar. Per això, cal estudiar les dimensions, la distribució, tots els elements arquitectònics importants i la il·luminació. A més, és fonamental escoltar el client per poder proporcionar solucions adaptades als seus requisits.

-Es procedeix a elaborar el projecte creatiu, on s’inclouen els plànols, els renders i les maquetes on el client pugui veure com serà el resultat. A més, és el moment en què s’escullen els colors, materials, mobles i la resta d’accessoris decoratius que formaran part de l’espai.

-Quan el projecte ha estat acceptat pel client, el següent pas és la gestió de l’obra, en què participen diferents professionals que moltes vegades han de coordinar-se perquè tot es dugui a terme com està projectat, com a pintors, paletes, lampistes o electricistes . A més, es controlen que es vagin complint els temps i la previsió de costos.

-L’últim pas és la decoració i l’acabat final de l’espai, cosa que implica des de l’elecció dels tèxtils a la distribució del mobiliari, passant pels elements i els objectes decoratius. La idea és que el resultat sigui acollidor i harmoniós i que alhora reflecteixi l’estil i la personalitat del client.

En resum, l’estudi d’interiorisme permet lliurar al client un espai transformat i adaptat a les seves preferències i necessitats, apostant sobretot per l’equilibri i l’harmonia entre l’estètica, la pràctica i la comoditat. Però a més, al llarg del projecte es fa una important tasca de coordinació i supervisió de totes les fases de l’obra, amb l’objectiu de garantir que els resultats compleixin uns estàndards de qualitat mínims i que s’ajustin a les expectatives del client.

Necessites un estudi d’interiorisme per la teva llar o empresa? No dubtis a contactar amb Carles Ruiz al +34 617 44 40 44.