Interiorisme Mataro

diseñador interiores mataro

Com s’organitza un projecte d’interiorisme?

Els projectes d’interiorisme són una opció cada cop més demanada tant per particulars com per empreses a l’hora de dur a terme una reforma o un treball de decoració. I no només per la gran varietat d’opcions que podem triar al mercat, sinó també per tots els tràmits que cal fer i totes les decisions que cal prendre, que no sempre són senzilles.

Visitar botigues de mobles o mirar idees a revistes o pàgines web de decoració pot ser un bon punt de partida, però la veritat és que l’espai i el pressupost disponibles poden limitar molt les opcions. De fet, sol ser habitual que tinguem al cap moltes idees, però que realment no sapiguem com plasmar-les per aconseguir el resultat que busquem. I és aquí on els projectes d’interiorisme adquireixen la seva importància.

Per què tenir un projecte d’interiorisme?

Comptar amb un projecte d’interiorisme ens pot reportar molts beneficis. El més important és que podem gaudir d’un servei integral que ens permet despreocupar-nos de la major part de les tasques. I és que, així, es poden abastar totes les fases del projecte, des del primer estudi per conèixer les necessitats del client fins a la distribució dels mobles. Pitjor la veritat és que comptar amb un projecte d’interiorisme ens pot portar molts altres avantatges:

1. Un projecte personalitzat

Les idees que podem trobar a les revistes de decoració solen ser molt bones i han estat implementades en espais idíl·lics per experts en decoració. Però no sempre tenen per què encaixar al nostre habitatge o negoci. En aquest sentit, un projecte d’interiorisme personalitzat és la millor opció per assolir el resultat que volem i adaptar-lo als recursos disponibles.

2. Assessorament permanent i total

En termes generals, un projecte d’interiorisme és molt útil per obtenir idees i resoldre dubtes. Gràcies a l’assessorament de l’empresa, no només podrem obtenir idees des del punt de vista estètic, sinó també estructural, ja que els professionals la matèria coneixen al detall totes les possibilitats de les instal·lacions on treballen i saben adaptar-se perfectament a les preferències i gustos dels clients, plasmant-ho tot amb un estil personal i únic.

3. Interiors funcionals i atractius

Encara que puguem tenir molt bones idees de decoració, potser a l’hora d’executar-les, ens adonem que no són gaire pràctiques. Els interioristes professionals afegeixen aquest element de funcionalitat perquè el resultat, a més de ser estèticament bonic, compleixi l’objectiu que teníem al cap. Això suposa un gran estalvi, ja que ens evitarem comprar mobles nous o canviar una part de la decoració en el futur.

4. Un gran ajut per complir les normatives d’obres i reformes

Una de les qüestions més importants de les reformes i que moltes vegades oblidem són tots els tràmits administratius que cal fer. Dins dels projectes d’interiorisme integral, les empreses també inclouen aquest tipus de gestions, que implica reunir tota la documentació necessària i tramitar-la als organismes corresponents per evitar problemes legals a les feines a desenvolupar.

Com es fa un projecte d’interiorisme?

Per dissenyar un projecte d’interiorisme, es duen a terme plànols i esbossos que permeten definir els aspectes més tècnics. Completant-se amb detalls de caràcter més estètic, com poden ser els materials, els colors o la il·luminació. A continuació, expliquem quines són les fases d’un projecte d’interiorisme.

• Obtenir i analitzar dades: el primer pas és organitzar una reunió entre l’empresa i el client per saber quines són les vostres necessitats i preferències. A més, caldrà analitzar les característiques bàsiques de l’espai: la il·luminació natural, l’orientació, les dimensions, etc.

• Donar forma al projecte: en aquesta fase és on es desenvolupa la creativitat. Es marquen les característiques generals de l’espai que es dissenyarà. Haurem d’incloure referències de projectes similars, la intenció, allò que es vol transmetre, les textures, els colors…

• Redacció de l’avantprojecte: un cop es tenen totes les idees clares, és el moment de plasmar tota la feina. Per fer-ho, es comença a treballar sobre plànol per lliurar al client els primers esbossos de la distribució, les plantes i les visions en 3D del que serà el resultat final.

• Desenvolupar el projecte d’execució: quan el projecte s’hagi definit, és el moment de realitzar els plànols del projecte d’execució, on es recolliran totes les idees definitives que serviran de guia perquè els obrers puguin desenvolupar l’obra. Al dossier s’han d’incloure els plànols de la distribució actual, el proposat de canvi de distribució, els paviments, les demolicions previstes, els sostres, les instal·lacions, els paraments verticals, la il·luminació, els materials i els detalls del mobiliari.

• Execució de l’obra: arribats a aquesta fase, és important que tinguem previstes les possibles sorpreses amb què podem trobar-nos i reservar una partida al pressupost per fer-hi front. Per aquest motiu, és fonamental que s’hagi dut a terme una feina conscienciosa perquè els resultats siguin tan favorables com sigui possible.

• Decorar l’espai: en alguns casos, la tasca de decoració no es contempla dins del projecte d’interiorisme perquè s’encarrega a un decorador d’interiors independents, però també moltes vegades l’interiorista acompleix aquesta tasca.

En definitiva, un projecte d’interiorisme consisteix a planificar i dissenyar totes les variables que influeixen en la creació i en el disseny interior de l’espai que volem. Un treball minuciós i detallat que servirà com a guia per aconseguir els resultats esperats.
Al nostre estudi d’interiorisme executem projectes integrals de reforma, creant i dissenyant espais únics per a tu. A més, us escoltarem i guiarem al llarg de tot el procés perquè el camí sigui el més emocionant i agradable possible. Sense sorpreses!